Quyền của mẹ và anh chị em đối với di sản do một người để lại

Câu hỏi
Gia đình ông bà nội tôi sinh được 5 người con trai. Bố tôi là con trưởng trong nhà nhưng đã mất. Sổ đỏ mang tên bố tôi cách đây 30 năm. Bà nội tôi và các chú có quyền đòi hỏi gì trong trường hợp này không?

Trả lời

Khi bố bạn chết thì tài sản của bố bạn là quyền sử dụng đất (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố bạn) trở thành di sản thừa kế. Di sản thừa kế của bố bạn được chia cho các thừa kế theo di chúc hoặc chia cho những người thừa kế theo pháp luật. Có hai trường hợp xác định quyền thừa kế của bà nội và chú bạn như sau:

* Trường hợp bố bạn để lại di chúc: Nếu bố bạn để lại di chúc với nội dung để lại tài sản của mình cho bà nội và các chú bạn. Theo nội dung di chúc này thì bà nội và các chú bạn có quyền hưởng di sản thừa kế do bố bạn để lại. Ngược lại, nếu trong di chúc không để lại tài sản cho bà và các chú thì những người này không có quyền đòi hỏi quyền lợi đối với di sản của mình theo di chúc đó.

* Trường hợp bố bạn không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp … (theo Điều 675 Bộ luật Dân sự) thì di sản do bố bạn để lại được chia thừa kế theo pháp luật. Những người được hưởng di sản thừa kế xác định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự, theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo quy định trên thì có thể xác định như sau:

- Quyền của bà nội bạn: Bà nội bạn là một trong các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật do đó bà nội có quyền hưởng một phần di sản do bố bạn để lại. Khi các đồng thừa kế chia di sản thừa kế, bà nội bạn có quyền cùng tham gia chia thừa kế để hưởng quyền lợi của mình.

- Quyền của các chú bạn: Các chú bạn cũng là người thừa kế theo pháp luật của bố bạn nhưng lại thuộc hàng thừa kế thứ hai (anh chị em ruột của người để lại di sản). Do vậy, các chú bạn chỉ có quyền đòi quyền lợi của mình liên quan đến di sản của bố bạn khi không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Trân trọng./.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét