Đánh thuế thu nhập từ thừa kế hợp đồng góp vốn mua nền nhà

Việc miễn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản duy nhất mà nhà ở, đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Đánh thuế thu nhập từ thừa kế hợp đồng góp vốn mua nền nhà
Bộ Tài chính đã điều chỉnh hàng loạt quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Những quy định mới này sẽ được áp dụng ngay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, Bộ Tài chính cũng quy định chặt chẽ hơn việc miễn thuế TNCN trong việc chuyện nhượng bất động sản.

Hội thảo pháp luật về quy định thừa kế

Hội thảo pháp luật về quy định thừa kế
Để giúp người dân có những hiểu biết nhiều hơn về các quy định về thừa kế, vừa qua, Trung tâm tư vấn pháp luật- Hội Luật gia tổ chức hội thảo chuyên đề pháp luật thừa kế và những vấn đề thực tiễn.

Chết trong nhà gần 8 năm không ai biết

Chết trong nhà gần 8 năm không ai biết
Bà Natalie Wood chết trong nhà 8 năm mà không ai biết
 Một người phụ nữ lớn tuổi sống ở thành phố Sydney, Australia đã qua đời tại nhà riêng từ đầu năm 2004 nhưng không ai hay biết.

Chia di sản thờ cúng

Câu hỏi
Ông A (có 4 con là B, C , D, E) lập di chúc để lại toàn bộ căn nhà cho con trai trưởng là B, đồng thời giao nghĩa vụ “B có trách nhiệm quản lý, sử dụng căn nhà để thờ cúng tổ tiên đời đời kiếp kiếp mà không được bán căn nhà”. C, D, E khởi kiện đòi chia căn nhà. Trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Khai nhận di sản thừa kế gồm nhiều bất động sản tại nhiều địa phương

Câu hỏi
Bố em mất có để lại nhiều tài sản và bất động sản tại nhiều địa phương. Nhà có 6 anh chị em đều nhất trí để toàn bộ tài sản thừa kế cho mẹ. Vậy xin hỏi phải làm thủ tục như thế nào? Có phải tới những nơi có bất động sản để công chứng không? Và có phải có cả 6 anh chị em để ký xác nhận chuyển quyền thừa kế cho mẹ hay không?

Quyền của mẹ và anh chị em đối với di sản do một người để lại

Câu hỏi
Gia đình ông bà nội tôi sinh được 5 người con trai. Bố tôi là con trưởng trong nhà nhưng đã mất. Sổ đỏ mang tên bố tôi cách đây 30 năm. Bà nội tôi và các chú có quyền đòi hỏi gì trong trường hợp này không?

Trả lời

Khi bố bạn chết thì tài sản của bố bạn là quyền sử dụng đất (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố bạn) trở thành di sản thừa kế. Di sản thừa kế của bố bạn được chia cho các thừa kế theo di chúc hoặc chia cho những người thừa kế theo pháp luật. Có hai trường hợp xác định quyền thừa kế của bà nội và chú bạn như sau:

* Trường hợp bố bạn để lại di chúc: Nếu bố bạn để lại di chúc với nội dung để lại tài sản của mình cho bà nội và các chú bạn. Theo nội dung di chúc này thì bà nội và các chú bạn có quyền hưởng di sản thừa kế do bố bạn để lại. Ngược lại, nếu trong di chúc không để lại tài sản cho bà và các chú thì những người này không có quyền đòi hỏi quyền lợi đối với di sản của mình theo di chúc đó.

* Trường hợp bố bạn không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp … (theo Điều 675 Bộ luật Dân sự) thì di sản do bố bạn để lại được chia thừa kế theo pháp luật. Những người được hưởng di sản thừa kế xác định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự, theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo quy định trên thì có thể xác định như sau:

- Quyền của bà nội bạn: Bà nội bạn là một trong các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật do đó bà nội có quyền hưởng một phần di sản do bố bạn để lại. Khi các đồng thừa kế chia di sản thừa kế, bà nội bạn có quyền cùng tham gia chia thừa kế để hưởng quyền lợi của mình.

- Quyền của các chú bạn: Các chú bạn cũng là người thừa kế theo pháp luật của bố bạn nhưng lại thuộc hàng thừa kế thứ hai (anh chị em ruột của người để lại di sản). Do vậy, các chú bạn chỉ có quyền đòi quyền lợi của mình liên quan đến di sản của bố bạn khi không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Trân trọng./.
 

Một số nội dung về thừa kế trong pháp luật

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO & LỤC THANH THỦY, Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC

Thừa kế là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự Việt Nam, có ý nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thừa kế. Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1959, Sắc lệnh 90/SL ngày 10/10/1945 cho phép tạm thời áp dụng những văn bản pháp luật dân sự của chế độ cũ với điều kiện "những luật lệ ấy không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính thể cộng hoà". Tại Điều 27 Hiến pháp năm 1980 cũng ghi nhận "Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân". Tiếp theo, Thông tư số 81 ngày 27/7/1981 của Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế. Ngày 30/8/1990, Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Pháp lệnh thừa kế.